Chyby prezidentských kandidátov, pre ktoré stratia hlasy

Debata z dňa 23.3. 2014 sa do 13. minúty niesla v pokojnom duchu. Nebolo tam až toľko zaujímavých zvratov a argumentov. Preto rovno skočme do víru udalostí, kedy  sa začínajú diať veci. Celú debatu si môžete pozrieť tu.

V prvej časti tohto článku sa pozrieme na chyby Anreja Kisku. V ďalšej časti na chyby Róberta Fica.

V čase 12:20 sa moderátorka spýtala pána Kisku, či by boli sankcie voči Rusku účinné.

Reakcia pána Kisku: „Je nutné a potrebné, aby Európska únia hovorila jedným hlasom, hovorila jasne a rozhodne. Ale nemyslím si, že by Slovensko malo rozhodovať za silných partnerov ako je Nemecko, Francúzsko samo o tom, či sankcie áno alebo nie.“ Ďalej pokračoval tým, že je potrebné sa spoločne zhodnúť na nejakom postupe.

Tu sa ale nechal kandidát na prezidenta, pán Kiska, nachytať trochu sugestívnou otázkou zo strany moderátorky.

Tá na jeho rekciu pokračovala takto: „Takže inými slovami, podľa vás tie sankcie by boli účinné.“

Odpoveď pána Kisku?

„Ak by sankcie boli správne navrhnuté, ale aké sankcie, akého typu, ktorým smerom, opakujem to je na dohode Európskej únie ako celku.“

Prečo bola toto chyba?

Pretože týmto pán Kiska nepriamo schvaľuje sankcie. Toho sa chopil Róbert Fico a argumentuje tým, že sankcie by priamo ovplyvnili Slovenskú ekonomiku a teda aj životy ľudí. Hovoril o dopadoch, ktoré by mali sankcie v budúcnosti.

Pozrime sa na jeho reakciu: „Ak sa pozriete na postoje Európskej únie k niektorým zásadným témam, ako bola Lýbia, ako bol Irak, ako je Kosovo alebo čokoľvek iné, tak Európska únia je rozpoltená v názoroch…. Pán Kiska, ja nebudem súhlasiť s ekonomickými sankciami a každá členská krajina Európskej únie má právo povedať svoj vlastný názor, to ešte neznamená, že keď Nemecko alebo Francúzsko povedia, že ideme to urobiť, tak musíme s tým súhlasiť. Všetky veľké ekonomiky, ktoré sú dnes v Európe predtým ako otvorili diskusiu o ekonomických sankciách sa najskôr pozreli, čo to pre ich krajiny bude znamenať… Pán Kiska viete, čo sa stalo v deň, keď bolo referendum na Kryme? V deň, keď bolo referendum na Kryme, Gazprom podpísal zmluvu s troma obrovskými firmami z Talianska, Nemecka a z Francúzska o výstavbe južnej vetvy plynovodu, čo znamená, že Rusi si vytvárajú priestor, ako obísť Ukrajinu pokiaľ ide o tranzit. Tak o akej pomoci rozprávame o Ukrajine, keď tri členské štáty Európskej únie podpísali v deň referenda na Kryme obrovskú dohodu, ktorá v podstate Ukrajinu ako keby vyraďovala z hry. My sme ohrození z iných dôvodov…“

Ďalej pokračuje o možných dopadoch pre Slovensko, ale týmto to Róbert Fico zaklincoval:

„Veľmi opatrne pán Kiska s akýmikoľvek slovami o ekonomických sankciách. Ja vidím, že tu ste veľmi neskúsený v tejto veci. ja to rešpektujem, že môžete mať iný názor, ale zlé rozhodnutie ústavného činiteľa môže spôsobiť tejto krajine obrovské škody.“

Uvedomujete si, koľko premyslenej stratégie v tom je?

Róbert Fico ukazuje, aký je skúsený rečník. Týmto svojím argumentom získava silnejšiu pozíciu, keďže priamo ukazuje, že byť za sankcie, nie je správne pre Slovensko.

Navyše si všimnite vyznačené slová. Slovo neskúsený tu má znamenať, že pán Kiska by robil zlé rozhodnutia, ktoré by poškodili Slovensko. Preto Fico používal slová ako ohrození a obrovské škody. Kto je rád ohrozený? Kto rád utrpí obrovské škody? Uhádli ste. Nikto.

Problém vznikol hlavne preto, lebo pán Kiska sa nechal zlákať otázkou moderátorky o sankciách. Tá mu priamo vkladala do úst, že je za sankcie.

Hovoriť tu o nejakej ideálnej odpovedi je naozaj ťažké. No dalo by sa tomu predísť možno takto: „Pani moderátorka, nevkladajte mi vašou otázkou do úst odpoveď, že som jednoznačne za sankcie. Treba sa pozrieť na to, aký dopad by to malo pre Slovensko. Ukrajina je naším susedom a partnerom, čo sa týka dovozu plynu. Nemôžeme im len tak dať sankcie spoločne s Európskou úniou, lebo sa nám zachce.“

Poďme ďalej.

Róbert Fico začal tému Kosova. Pán Kiska je za uznanie Kosova. Fico proti a chcel počuť, prečo pán Kiska má tento názor. No po nej ešte pokračoval touto záludnou vetou.

V čase 15:55 Róbert Fico hovorí: „Týmto vaším stanoviskom ukazujete nielen určitú mieru politického amaterizmu alebo zahranično-politického amaterizmu, ale hovoríte niečo, čo ide proti línii Slovenskej republiky.“

Prečo je záludná?

Pretože bez ohľadu na to, čo pán Kiska povie, potvrdzuje svoj amaterizmus. Fico spojil názor uznať Kosovo s amaterizmom. Takže bez ohľadu na to, čo povie, je to amatérske.

Tu je potrebné najskôr vyvrátiť to, že názor uznať Kosovo, je amatérsky. Až potom mal pán Kiska povedať svoj názor. Účinné by bolo ukázať ostrieľaného zahraničného politika, ktorý je za uznanie Kosova a najlepšie takého, ktorého uznáva aj pán Fico. Tomu by nemohol namietať ani on sám.

Skvelé by to bolo zakončiť niečím takýmto: „Pán Fico, vy tu vykresľujete názor uznať Kosovo ako politický amaterizmus. Veď človek, ktorého som tu menoval, je skúsený zahraničný politik. Navyše vy ho dobre poznáte a váš názor iba ukazuje a potvrdzuje, že ste ochotný uraziť aj vám známeho človeka, len aby ste sa stali prezidentom a mňa vykreslili ako neschopného.“

Toto by mohlo fungovať, pretože ľudia nemajú radi, ak ich priatelia urážajú a ani ľudí, ktorí sú schopní kohokoľvek urážať, len aby sa vyšplhali vyššie. Toto by mohlo hrať do kariet pánovi Kiskovi. Slová vyznačené červenou farbou sa samozrejme dajú použiť len za predpokladu, že vieme nájsť skúseného zahraničného politika, ktorý je za uznanie Kosova a Róbert Fico sa s ním dobre pozná. Ak nie, tak slová navyše vy ho dobre poznáte stačí vynechať a namiesto uraziť aj vám známeho človeka možno povedať kohokoľvek. To by však nemalo až takú silu.

Toľko k chybám Andreja Kisku. V druhej časti sa dozviete chyby Róberta Fica.

Objavte tipy, ktoré vám neprezradia ani experti
Začnite ZDARMA odoberať praktické tipy a dostanete aj EKNIHU AKO BONUS.