5 kreatívnych techník pre tvorbu zaujímavejších prezentácií

Máte pred sebou prezentáciu. Viete, že sa treba pripraviť, viete aj o čom by mala byť, ale nápady, ako to správne podať neprichádzajú?

Nie ste v tom sami. Mať pred sebou prázdny papier alebo obrazovku nie je nič príjemné, najmä keď čas ubieha, a ešte z prezentácie nič poriadne nemáte urobené.

Nemusíte ale zúfať. Vyskúšajte nasledovných 5 kreatívnych techník, ktoré vám pri príprave prezentácie pomôžu.

Myšlienkové mapy

Začnime s nadčasovou klasikou. Odkedy sa objavila na zoznamoch kreatívnych techník, patrí medzi najvyužívanejšie stratégie na rozvoj tvorivého myslenia. Jej objaviteľ, Tony Buzan, si všimol, že mozog prirodzene spája myšlienky a koncepty dokopy a na tomto princípe sú myšlienkové mapy založené.

Začnete s jednou ústrednou myšlienkou, ktorú si dáte do stredu papiera, a k nej postupne pripájate ďalšie myšlienky, ktoré s ňou súvisia. Vytvárate si tak nové prepojenia a nachádzate nové súvislosti, čo napomáha objavovaniu nových nápadov a riešení.

Pri tvorbe prezentácie sa vám myšlienkové mapy osvedčia najmä ako skvelý pomocník pri tvorbe logickej štruktúry a následnosti myšlienok, pretože vďaka myšlienkovej mape uvidíte jednotlivé body prezentácie pokope, takže uvidíte nielen jednotlivé časti, ale zároveň aj celok.

Laterálne myslenie

Tento koncept bol vytvorený Edwardom de Bonom v 60. rokoch minulého storočia. Oproti bežným technikám a postupom vám laterálne myslenie dáva presné postupy a procesy, ako tvorivo myslieť.

Bežne ľudia myslia lineárne. To znamená ak sa stane X, nasleduje Y. Lenže nie vždy sú veci takéto jednoznačné. V rýchlo sa meniacom prostredí to takto neplatí. Laterálne myslenie vám umožňuje pozrieť sa na vec inak a prehodnotiť veci z kreatívnejšieho pohľadu.

Táto schopnosť je užitočná najmä v oblastiach, keď už je publikum dosť vzdelané a základné veci by ich mohli uspať.

6 mysliacich klobúkov

6 mysliacich klobúkov takisto vytvoril Edward de Bono. Dnes je už využívaná mnohými firmami po celom svete. Každý klobúk je metaforou pre jeden spôsob uvažovania o probléme, ktorý riešite. Dokopy tak môžete uvažovať o jednej veci až 6 rôznymi spôsobmi, vďaka čomu viete ľahšie preniknúť k podstate veci a objaviť nové súvislosti.

Biely klobúk reprezentuje orientáciu na fakty, čísla a grafy.

Červený klobúk reprezentuje dojmy, emócie a intuitívny pohľad.

Čierny klobúk reprezentuje obozretnosť, usudzovanie a logiku.

Žltý klobúk reprezentuje optimizmus a dôvody, prečo je navrhované riešenie výhodné.

Zelený klobúk reprezentuje kreativitu, nové alternatívy a návrhy možných riešení.

Modrý klobúk reprezentuje meta myslenie, udržuje celý proces pod kontrolou a usmerňuje myslenie ostatných, ak sa debata strhne iným smerom, ako by mala.

Vďaka tomuto postupu dokážete svoju ústrednú myšlienku v prezentácii rozanalyzovať z rôznych pohľadov, a tak ju ľuďom ukázať v nových súvislostiach a v úplne novom svetle. Ale budete na to potrebovať niekoľko obmien. Modrý klobúk môžete napríklad vynechať a stačia vám iba ostatné.

Keď si budete prezentáciu pripravovať, zamerajte sa na fakty a čísla (biely klobúk), emócie a prepojenie s potrebami publika (červený klobúk), argumenty prečo je vaša myšlienka skvelá (žltý klobúk), vyvráťte námietky a obavy ľudí (čierny klobúk).

 

Brainstorming

Viac hláv, viac vie. Už ste sa s touto múdrosťou niekedy stretli, všakže. Jeden človek dnes nedokáže všetko urobiť sám. Preto často pracuje v tímoch. Na rozdiel od bežného predpokladu, geniálne nápady nevznikajú iba v hlavách jednotlivcov. Často vznikajú spoločnými silami. Stačí sa pozrieť na držiteľov Nobelových cien a zistíte, že väčšina z nich bola udelená tímom 2-3 ľudí. A práve brainstorming je skvelým spôsobom, ako využiť kreativitu v tímoch.

Síce na tvorbu prezentácie nemusíte mať svoj vlastný tím, ale vždy keď si nebudete vedieť rady, môžete sa spýtať svojich kolegov, známych alebo priateľov. Keď budete mať pripravenú prezentáciu, povedzte ju vybraným ľuďom vo svojom okolí, o ktorých viete, že by vám vedeli poradiť.

Divergentné myslenie

Pojem divergentné myslenie zaviedol jeden z prvých priekopníkov na výskum kreativity, J. P. Guliford. Ide o myšlienkový proces na generovanie nových nápadov, alternatív a viacerých riešení na jeden problém. Spočíva hlavne v rozdelení problému na viacero častí alebo prvkov, aby ste ich rôznou kombináciou a hľadaním nových súvislostí medzi nimi našli originálny pohľad, ktorý ste predtým nevideli.

Rečníkom sa táto schopnosť zíde najmä preto, lebo ľudia už počuli mnoho informácií a myšlienok. Aby ste zaujali niečím novým a v pamäti ste im utkveli práve vy, divergentné myslenie je na to ako stvorené.

Objavte tipy, ktoré vám neprezradia ani experti
Začnite ZDARMA odoberať praktické tipy a dostanete aj EKNIHU AKO BONUS.